Audyt architektury informatycznej

Obszary podlegające audytowi i usług doradczych:

  • Architektura aplikacji IT.
  • Ryzyka architektoniczne w kontekście wzrostu ilości danych wynikające z działalności operacyjnej (normatywny przyrost danych).
  • Ryzyka architektoniczne w kontekście wzrostu ilości danych wynikające z wzrostu jednostek organizacyjnych.
  • Ryzyka związane ze stosowanych obecnie rozwiązań sprzętowych.
  • Szacowane, niezbędne koszty inwestycyjne w kontekście rozwoju organizacji, utrzymując obecnie używaną architekturę systemów IT.
  • Ryzyka związane z wiekiem poszczególnych komponentów kluczowej infrastruktury informatycznej w kontekście dalszego rozwoju organizacji.
  • Stosowane procedury operacyjne z zakresu utrzymania systemów informatycznych oraz reagowania na sytuacje krytyczne.
  • Ryzyka związane z unikalnością stosowanych narzędzi informatycznych.
  • Ryzyka związane z unikalnością stosowanych narzędzi informatycznych.
  • Ryzyka związane z opóźnieniem integracji danych pomiędzy poszczególnymi elementami technologicznymi.