Wynajem krótkookresowy sprzętu serwerowego i pamięci masowych

Usługa skierowana do działów technologicznych.

Możesz wynająć serwer na określony czas w przypadku:

  • testów nowych aplikacji
  • konieczności uruchomienia dodatkowego środowiska
  • odtworzenia aplikacji w starej technologii
  • sprawdzenia poprawności działania aplikacji w nowych lub starych technologiach

Nie zawsze usługi typu cloud są optymalne kosztowo lub nie spełniają określonych wymagań technicznych. W tym przypadku masz możliwość wynajęcia sprzętu na określony czas.

Minimalny okres wynajęcia sprzętu wynosi 3 dni robocze.