Hosting żywych kopii systemów i danych archiwalnych

Stan techniczny nośników lub format archiwalnych kopii zapasowych często uniemożliwia skuteczny dostęp do danych. Dzięki usłudze hostingu żywych kopii archiwalnych otrzymujesz gwarancję dostępu do danych oraz bezpieczeństwa danych bez względu na posiadanie kompetencji technologicznych po swojej stronie. Bardzo często kopie archiwalne znajdują się miejscach do których dostęp mają osoby inne niż tylko uprawnione.

Przechowując dane w ArchivoData pozbywasz się ryzyka utraty danych lub dostępu do danych przez osoby nieuprawnione.

Posiadasz ciągły dostęp online zabezpieczony szyfrowanym połączeniem. Dzięki optymalizacji kosztów polegających na wykorzystaniu technologii tylko wtedy, kiedy dostęp do danych jest potrzebny, usługa hostingu kopii archiwalnych może być dużo tańsza niż zarządzanie danymi archiwalnymi wewnątrz organizacji.