RODO, GIODO, dane osobowe

Powyższe hasła wzbudzają ostatnio poczucie niepewności, strachu, konieczność dostosowania się do poważnej zmiany. W wielu przypadkach słusznie. Zmienia się bowiem sposób podejścia do ochrony danych osobowych.

Czy wiecie, że taśma, dysk, backup w postaci plików nabierają nowego znaczenia w przypadku danych osobowych?
Prawo nakazuje kasowanie lub anonimizację danych zarówno w nowych, jak i nieużywanych systemach. Dane trzeba będzie, a właściwie już trzeba kasować, zmieniać również w archiwach. W stosunku do obecnych przepisów nakazują to wyroki sądów. Nowe regulacje szerzej i bardziej precyzyjnie nakładają obowiązek w tym zakresie.

Nie wystarczy mieć „backup”. Trzeba mieć system i dostęp do danych archiwalnych, aby były przetwarzane w sposób zgodny z nowymi przepisami.