Case study współpracy ze średnim przedsiębiorstwem z branży handlowej

Poniższy przykład opisuje studium przypadku, jednak zgodnie z polityką prywatności nie ujawniamy nazwy ani żadnych danych naszych klientów. Na potrzeby niniejszego przykładu klient występuje pod pojęciem Spółka.

Spółka z branży spożywczej, charakteryzująca się dynamicznym rozwojem oraz intensywnym zwiększaniem ilości swoich jednostek handlowych, stanęła przez koniecznością wymiany systemu finansowo-księgowego.

Wybrano duży, skalowalny system ERP, którego moduły: księgowy, finansowy oraz kadrowy wdrażany był przez 12 miesięcy. Wyzwania i problemy, które wynikły z wdrożenia nowego systemu, a których skuteczne rozwiązanie nastąpiło poprzez skorzystanie z kompleksowych usług ArchivoData były:

 1. Brak możliwości migracji wszystkich danych historycznych do nowego systemu.
 2. Wysokie koszty utrzymania starego systemu oferowane przez starego dostawcę usług utrzymania.
 3. Obawa o posiadanie znajomości funkcjonalności starego systemu w przyszłości.
 4. Obawa o poprawne działanie starego systemu w obszarze technologicznym.

Dzięki usłudze ArchivoData udało się zagwarantować:

 • kilkukrotne obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury technologicznej
 • ciągły zdalny dostęp do starego systemu finansowo księgowego poprzez szyfrowane połączenie
 • bezpieczeństwo danych Spółki znajdujące się w starym systemie finansowo-księgowym
 • dostarczenie potrzebnych danych dokładnie wtedy, kiedy w Spółce wystąpiła konieczność skorzystania z danych archiwalnych
 • uwolnienie potencjału pracowników Spółki, tak aby mogli realizować nowy zakres obowiązków i korzystać z nowych rozwiązań

Jak wyglądał proces przeniesienia danych?

 1. ArchivoData przygotowała gotowe procedury służące jako gotowa instrukcja technologiczna do odtworzenia środowiska na infrastrukturze ArchivoData. Właścicielem dokumentacji jest Spółka.
 2. ArchivoData przygotowała zestaw kontrolnych narzędzi, których wynikiem są raporty z poprawności działania systemu.
 3. ArchivoData przeniosło system na swoją infrastrukturę.
 4. Podpisaliśmy ze Spółką umowę, której integralnym załącznikiem były parametry SLA określające dostępność systemu oraz gwarantowane czasy otrzymywania informacji przez Spółkę.

Spółka od tamtego momentu ma zagwarantowane: bezpieczeństwo, niższe koszty utrzymania infrastruktury oraz komfort wynikający z faktu gwarantowanego dostępu do danych archiwalnych, w momencie kiedy ich potrzebuje.