Case study współpracy z dużym przedsiębiorstwem z branży produkcyjnej

Poniższy przykład opisuje studium przypadku, jednak zgodnie z polityką prywatności nie ujawniamy nazwy ani żadnych danych naszych klientów. Na potrzeby niniejszego przykładu klient występuje pod pojęciem Spółka.
Spółka jako oddział międzynarodowej korporacji przez kilkanaście lat działalności w Polsce zgromadziła około 100 aplikacji informatycznych służących jako systemu do wspomagania takich obszarów jak:

  • sprzedaż
  • dystrybucja
  • ewidencja środków trwałych
  • systemy poczty korporacyjnej
  • ewidencja udzielonych gwarancji
  • systemy sprzedaży w sieciach partnerskich
  • inne

Wyzwaniem przez jakim stanęła Spółka to wdrożenie nowych kompleksowych systemów, których właścicielem biznesowym jest Spółka matka, a zarazem utrzymanie ciągłego dostępu do starych aplikacji i danych.

Pojawił się problem utrzymania w perspektywie kolejnych kilku lat kompetencji technologicznych oraz kompetencji merytorycznych przy jednoczesnym dużym wdrożeniu nowych systemów. Typowy dla takiej sytuacji problem to brak zasobów do równoległej realizacji dwóch typów zadań: utrzymanie i korzystanie ze starych aplikacji oraz ogrom pracy jaki niesie za sobą duże wdrożenie kompleksowych systemów i dopasowanie ich do lokalnych wymogów i procedur.

Spółka zdecydowała się na podjęcie współpracy z ArchivoData tak, aby zminimalizować koszty, posiadać gwarancję dostępu do starych danych i systemów oraz posiadać uwolniony potencjał swoich pracowników potrzebny do wdrożenia nowych narzędzi informatycznych.

Kolejnym wyzwaniem okazał się wiek infrastruktury używanej dotychczas do starych systemów. Utrzymanie ciągłości działania wymuszało spore inwestycje, a przeniesienie aplikacji i danych do rozwiązań chmurowych okazało się niemożliwe ze względu na kompatybilność oferowanego sprzętu przez dostawców usług typu Cloud. Wspólnie z przedstawicielami ArchivoData zidentyfikowano listę wszystkich starych aplikacji i danych co pozwoliło na dobranie odpowiednich zasobów sprzętowych, tak aby skorzystać z efektu skali i tym samym zoptymalizować koszty.

Współdzielenie zasobów sprzętowych kontra dedykowana infrastruktura technologiczna w przypadku systemów archiwalnych przynosi realne korzyści, których beneficjentem jest Spółka.

Udało się uniknąć ryzyka utraty danych, konieczności posiadania kompetencji i starej infrastruktury technologicznej. Malejący model cenowy stosowany przez ArchivoData to kolejna korzyść Spółki. Im dłuższy okres obowiązywania umowy tym mniejsze koszty dla klienta. Powyższy przykład obrazuje działanie Archivodata na dużą skalę. Jesteśmy w stanie opiekować się pojedynczymi systemami informatycznymi lub całym zbiorem archiwalnych aplikacji i danych.