Audyt i optymalizacja wydajności systemów oraz aplikacji IT

Organizacje charakteryzujące się dynamicznym rozwojem oraz ciągłymi zmianami często spotykają się problemem niskiej wydajności używanych technologii informatycznych lub wykorzystywanych aplikacji. Nasza usługa w tym zakresie polega na badaniu stosowanych technologii lub poszczególnych jej komponentów.

Najczęściej występujące problemy:

  • długie czasy integracji danych pomiędzy systemami
  • czasy przetwarzań poszczególnych procesów biznesowych
  • szybkość działania aplikacji
  • długie czasy generowania raportów

Nasze usługi polegają na:

  • wskazaniu punktów ryzyka wydajności i stabilności w architekturze sprzętowej oraz w poszczególnych miejscach aplikacji
  • szczegółowym badaniu czasów poszczególnych przetwarzań
  • określenia potencjalnych kosztów i potencjalnych ryzyk związanych z dalszym dynamicznym rozwojem organizacji
  • wskazaniu obszarów, które powinny podlegać procesom archiwizacji danych celem „odchudzania” systemów krytycznych
  • wskazaniu miejsc w architekturze informatycznej, które powinny ulec zmianie lub poprawie