Kompleksowe usługi audytu IT na potrzeby procesów due diligence

W ramach kompleksowych usług audytu na potrzeby procesów due diligence badaniu podlegają:

 1. Przegląd kluczowych rozwiązań informatycznych stosowanych w organizacji:
  • Systemy finansowo-księgowe i systemy HR
  • Systemy zarządzania produkcją
  • Systemy sprzedaży lub dystrybucji
  • Systemy zarządzania magazynem
  • Systemy raportowe
 2. Porównanie stosowanych rozwiązań informatycznych z dostępnymi systemami informatycznymi na rynku.
 3. Mapowanie procesów biznesowych na systemy informatyczne.
 4. Szczegóły opis architektury i poszczególnych elementów systemów informatycznych.
 5. Raport z przeglądu kontraktów na usługi informatyczne.
 6. Raport z przeglądu używanych licencji (bez audytu licencyjnego).
 7. Raport z przeglądu architektury sprzętowej.
 8. Raport z przeglądu zasobów informatycznych w ramach departamentu IT oraz firm zewnętrznych.
 9. Raport z przeglądu obecnie prowadzonych projektów informatycznych.
 10. Raport z przeglądu bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 11. Matrycę ryzyk i potencjalnych kosztów pod kątem dalszego rozwoju firmy z podziałem na obszary:
  • Ogólna ocena IT
  • Infrastruktura informatyczna
  • Architektura systemów i aplikacji
  • Wewnętrzny dział IT i usługi zewnętrzne
  • Szybkość reakcji IT na potrzeby biznesowe
  • Ryzyka prawne i licencyjne
  • Bezpieczeństwo
  • Koszty operacyjne
  • Koszty inwestycyjne