ArchivoCloud – archiwizacja w chmurze.

ArchivoCloud – nowoczesna archiwizacja.

299 PLN miesięcznie. Do 1 TB aplikacji lub danych.

Na infrastrukturze ArchivoData.

W ramach opłaty miesięcznej: archiwum w 3 szyfrowanych kopiach (2 lokalizacje). Zgodne z RODO.

Cykliczne (raz w miesiącu) raporty z wykonania zdefiniowanych przez klienta kontrolnych czynności. Na przykład: logowanie, raport, wyszukanie informacji w aplikacji, etc…

Dodatkowy koszt tylko w przypadku konieczności skorzystania z aplikacji lub danych.

Pierwsze 12 godzin – 299 PLN. Każde kolejne 12 godzin – 99 PLN.

Gwarantowany czas (24h zegarowe) na udostępnienie archiwalnej aplikacji, danych dla klienta (VPN, Zdalny pulpit, TeamViewer).

Jeśli nie ma konieczności korzystania z archiwum, brak dodatkowych kosztów ponad opłatę miesięczną.

Korzyści:

  • Oszczędność kosztów.
  • Bezpieczeństwo.
  • Wygoda.